Xilxes,

ORGANIZACIÓN

C.E.I.P. LUIS VIVES XILXES

Información general

 

Xilxes,  11 de setembre de 2015

 

Estimats pares / mares:

Per la present, fiquem en coneixement de vostès que, seguint el Pla d’Acció Tutorial, els convoquem a la reunió d’inici de curs, que tindrà lloc a l’aula corresponent dels seus fill/es, segons el calendari següent:

Dimarts 15 de setembre a les 13:00h......REUNIÓ INFANTIL . 

Dimecres 16 de setembre a les 13:00h....REUNIÓ 1r i 2n de PRIMÀRIA .

Dijous 17  de  setembre a les 13:00h....REUNIÓ 3r i 4t de PRIMÀRIA.

Divendres 18 de setembre a les 13:00h.... REUNIÓ 5é i 6é de PRIMÀRIA.

 

Esperant la seua assistència.

 

     Reben una cordial salutació.

 La Direcció.

 Chilches, 11 de septiembre de 2015


Estimados padres/madres:

Por la presente, ponemos en su conocimiento que, siguiendo el Plan de Acción Tutorial, les convocamos a la reunión de inicio de curso, que se celebrará en el aula correspondiente de sus hijos/as, según  el calendario siguiente:

Martes  15  de septiembre a las 13:00h....REUNIÓN  INFANTIL.

Miércoles 16 de septiembre a las 13:00h....REUNIÓN  1º y 2º de PRIMARIA.

Jueves 17 de septiembre a las 13:00h....REUNIÓN 3º y 4º de  PRIMARIA.  

Viernes 18 de septiembre a las 13:00h....REUNIÓN 5º y 6º de PRIMARIA.

 

  Esperando su asistencia


Reciban un cordial saludo.

La Dirección.